Benvolgut/uda client/a,

Li presentem una nova forma d'estalviar:

Compte Client
Màxima rendibilitat i comoditat per a les seves assegurances i estalvis

que li ofereix beneficis i avantatges exclusius, com:

Més comoditat i planificació de les despeses mensuals.

 • Agrupar el pagament de les assegurances en un únic rebut mensual, perquè tingui més comoditat i eviti sobresalts.
 • Obtenir un important estalvi per l'agrupació de les assegurances.

Alta rendibilitat per als seus estalvis.

 • Disposar d'una atractiva rendibilitat del 2,00% *anual, que pot incrementar-se en:
  • més 0,20% anual si agrupa 2 pòlisses,
  • més 0,40% anual si n'agrupa 3, i
  • més 0,60% anual si n'agrupa més de 3.
   Aquesta extra-rendibilitat s'aplicarà sobre els primers 50.000 €
  • Amb la possibilitat de realitzar aportacions suplementàries.
 • Contractant un mínim de 2 pòlisses seves o del seu cònjuge/parella de fet de les modalitats següents:
  • Vida protecció / decessos / salut / automòbils / família llar / protecció jurídica familiar / embarcacions / responsabilitat privada i individual / accidents individual

Com a mediador personal, em complau d'assessorar-lo sobre aquesta qüestió per oferir-li una proposta adaptada a les seves necessitats

Rebi una salutació cordial

 

* Taxa vigent el 01/01/2015. EMISSIÓ LIMITADA

La taxa que cal aplicar és la vigent en la data del pagament de la prima.

Nombre y apellidos
Agente de Seguros Exclusivo

nº reg. 000000000000000000000
nombre.apellido@agentes.catalanaoccidente.com

Calle, nº
Código Postal Ciudad
T +34 000 000 000 - F +34 000 000 000