22network firma

 

22network firma

Ángeles Carrasco
Administració

Pallars, 179 / 08005 Barcelona
t. +34 93 266 18 91 / m. +34 648 60 43 63
www.22network.net / acarrasco@22network.net

22network youtube 22network twitter 22network linkedin 22network instagram
22network subscribe

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018 l'informem que el responsable del tractament de les seves dades és ASSOCIACIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS 22@BARCELONA i seran tractats en el desenvolupament de la nostra relació comercial, sigui perquè ja és associat nostre, o bé perquè vostè ens hagi facilitat la informació amb anterioritat. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i revocació del consentiment enviant-nos un correu a info@22network.net. Pot ampliar aquesta informació a https://www.22network.net/terms/. Si no vol rebre més correus nostres pot donar-se de baixa en aquesta mateixa adreça de correu, indicant en l'assumpte "baixa".

Según lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es ASSOCIACIÓ D'EMPRESES I INSTITUCIONS 22@BARCELONA y serán tratados en el desarrollo de nuestra relación comercial, sea porque es asociado nuestro, o bien porque usted nos haya solicitado información con anterioridad. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición y revocación del consentimiento enviándonos un correo a info@22network.net. Puede ampliar esta información en https://www.22network.net/terms/. Si no desea recibir más correos puede darse de baja en esta misma dirección de correo indicando en el asunto "baja".